Hosting por dinahosting.

Obxectivos

OBXECTIVOS

Dar a coñecer o papel que desempeña a Reserva e a investigación científica na mellora ambiental do noso entorno.
Incrementar os coñecementos e a comprensión por parte da poboación dos beneficios e os impactos en materia de investigación.
Promover a participación e o empoderamento da poboación, a través da implicación no estudo dos recursos naturais e a súa xestión.
Concienciar á poboación sobre a importancia e o respeto ao medio ambiente e a problemática das especies exóticas invasoras na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.