• Galego
  • Español
  • English

Comisións Técnicas

Comisións Técnicas

 

Como órganos consultivos poderán crearse Comisións Técnicas formadas por técnicos e expertos, e terán entre as súas funciones e apoio e asesoramento técnico ao Xestor da Reserva da Biosfera.

Ao igual que o Consello Científico, as Comisiones Técnicas se estruturarán en subáreas funcionais e se constituirán por razóns de operatividade, a demanda do Comité Executivo.

Comisións Técnicas

  1. EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
  2. MEDIO AMBIENTE E TURISMO
  3.  PLAN ALIMENTARIO E MARCA
  4. XÉNERO E IGUALDADE

    Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: