• Galego
 • Español
 • English

Comité Executivo

Comité Executivo

Serán funcións do Comité Executivo:

 • Posta en marcha das actuacións recollidas no Plan de Acción e acordadas por o Consello de Dirección.
 • Control, seguemento e evaluación de estas actuacións.
 • Elaborar propostas de actuacións ó respecto dos obxectivos e estratexias da Reserva da Biosfera, para trasladar al Consello de Dirección.
 • Fomentar o voluntariado e dinamizar o tecido socioeconómico.
 • Aquelas que lle delegue o Consello de Dirección.

O Comité Executivo da Reserva da Biosfera reunirase tantas veces como sexa necesario, e estará formado por:

 • A Presidencia da Asociación Mariñas-Betanzos.
 • 3 representantes dos Concellos.
 • 4 representantes de Mesas Sectoriais da Asociación “Mariñas-Betanzos”.
 • 1 representante da Deputación de A Coruña.
 • 1 representantes da Xunta de Galicia con competencias en espazos naturais.
 • 1 representante do Comité Científico
 • O Xestor do Órgano de Xestión da Reserva de Biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”.
 • Poderán asistir tamén os membros do Consello de Dirección ao Comité Científico invitados por o Comité Executivo o por o Consello de Dirección, con voz pero sin voto.
 •  

Membros Comité Executivo

Presidencia Presidencia Asociación Mariñas-Betanzos(Concello de Abegondo)
Concellos Curtis, Culleredo, Oleiros, Paderne (3 representantes. Voto ponderado)
Xestor Xerente Medida LEADER Mariñas-Betanzos
Entidades sociais e económicas 4 representantes
Xunta de Galicia 1 representante
Deputación Provincial A Coruña 1 representante
Ministerio (con competencia en materia de costas) Director Demarcación Costas de Galicia
Comité Científico 1 representante

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: