• Galego
 • Español
 • English

Redución uso antibióticos en porcino

 


Ligazón: Agriculture and rural development > Financing the Common Agricultural Policy (FEADER)

 

A aparición de resistencias a antibióticos, vencellado ao seu uso inadecuado na producción animal, obriga aos produtores de carne a buscar novas estratexias orientadas a producir alimentos que minimicen calqueira risco para a saúde pública.

A mellora das  condicións de manexo, bioseguridade, alimentación e benestar dos animais na granxa pode contribuír a estes fin, xa que permite obter unha melloría do estatus sanitario dos animais e contribuír a un uso máis racional dos medicamentos veterinarios.

As consecuencias indirectas da resistencia aos antibióticos repercuten en gran medida na saúde das persoas, e teñen amplos efectos tanto na economía a nivel global como local, con perdas debidas á menor produtividade por mor das enfermidades sofridas polos animais e ao incremento do custo dos tratamentos.

Xustificación

Galicia posúe un millón de cabezas de porcino, das cales unhas 380.000 corresponden a animais de cebo (MAGRAMA, 2016); en canto a toneladas de carne producidas, o sector porcino ocupa o terceiro lugar, por detrás dos sectores avícola e vacún (Xunta de Galicia, 2017).

Este nivel de produción é consecuencia dun alto grao de intensificación, que arrastra problemas como a mortalidade en animais novos, a tensión (Manteca, 2011) e a facilidade de propagación de enfermidades nas piaras. A relaxación no emprego de prácticas hixiénicas axeitadas deu lugar a que a medida máis frecuente para solucionar estes problemas fose a utilización de antibióticos.

Para avanzar solución a esta problemática e mitigar o impacto na saúde animal e humana, realizaranse diversos ensaios, en colaboración con produtores de porcino locais (COPORC, S.C.G.) e baseados na alimentación e no manexo dos animais na fase de cebo, para a adaptación do sistema de produción fronte ás novas esixencias legais, encamiñadas a unha redución do uso de antibióticos na alimentación animal, o que permitirá obter unha carne cunha calidade diferencial producida “sen antibióticos”.

As metas

O obxectivo final deste proxecto será a eliminación da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial, nos derradeiros tres meses de vida. Para conseguir isto será necesario:

 • Deseñar un sistema de produción baseado na alimentación e no manexo, destinado a favorecer a inmunidade natural dos animais, como estratexia de mellora da seguridade alimentaria da produción, que permita eliminar os antibióticos da ración na fase de cebo.
 • Identificar melloras relacionadas coa substentabilidade da produción porcina industrial e da seguridade alimentaria.
 • Analizar os custos e necesidades de investimento para adaptar as granxas a este sistema.
 • Caracterizar a canle dos animais incluídos neste sistema de produción “sen antibióticos” ao respecto da súa calidade diferencial.

Metodoloxía

Durante este proceso, levarase a cabo un seguimento en diferentes explotacións de gando porcino, nos que se probará a supresión de antibióticos durante a fase de cebo, combinando unha mellora na bioseguridade das granxas e unha mellora a nivel xeral do manexo, seguindo catro grandes pautas:

 • Pauta de vacinación establecida.
 • Control de densidade nos habitáculos para disminuir a posibilidade de contaxio en caso de enfermidade.
 • Control de condicións ambientais.
 • Proba de aditivos alternativos de alimentación que favorezan o fortalecemento do sistema inmune dos animais.

Continuidade

Identificaranse as mellores pautas co fin de extrapolalas e difundilas no sector produtivo, levando a cabo accións de transferencia e asesoramento dentro deste sector. Os animais que formen parte do estudo serán controlados de maneira periódica mediante diversas analíticas, para comprobar que non se lles subministra antibiótico de xeito preventivo e xeralizado. Todo animal ao que se lle teña que administrar antibiótico será retirado do ensaio.

Se os resultados son satisfactorios, tratarase de ampliar o tempo de supresión dos antibióticos, ata reducir o máximo posible o seu uso na cría de porcino.

 

Entidades participantes

 

   

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

Coporc  Sociedade Cooperativa Galega

Centro Tecnolóxico da Carne

 

Universidade de Santiago de Compostela (Laboratorio de Hixiene, Inspección e Control de Alimentos: LHICA)

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias – AGACA

Accións

 • Revisión bibliográfica sobre a temática relacionada co proxecto.
 • Caracterización das explotacións en canto á bioseguridade nas explotacións; plans de vixilancia sanitaria, desparasitacións e vacinacións; uso de medicamentos nas explotacións participantes no proxecto
 • Control de subministración de antibióticos mediante a realización de análises periódicas das feces dos animais para a confirmación da ausencia de residuos nos animais.
 • Análise de feces para o estudo da flora intestinal coa finalidade de avaliar a influencia dunha dieta con postbiótico nos parámetros de crecemento.
 • Análise das canais mediante unha serie de análises físico-químicas, instrumentais e sensoriais para caracterizar a carne producida ao respecto da súa calidade diferencial.
 • Recollida periódica de datos (peso,  verificación do estado físico dos animais, verificación do estado sanitario) para o seguimento dos plans de manexo implementados.
 • Divulgación dos resultados do proxecto no ámbito rural e científico.
 • Xestión do proxecto.

 

DESCARGA AQUÍ O FOLLETO INFORMATIVO SOBRE A REDUCIÓN DA ADICIÓN DE ANTIBIÓTICOS

FOLLETO

 

 

“GUÍA PARA A REDUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS NA DIETA DE PORCINO EN CICLO INDUSTRIAL”. Elaborada como parte das accións realizadas dentro do Proxecto FEADER 2018/001B

       Esta guía non pretende abordar en profundidade aspectos sanitarios do gando porcino, tan só ofrecer unha visión lóxica dos principais aspectos prácticos a considerar para controlar o estado sanitario nunha granxa porcina comercial. Para iso requírese valorar e controlar as enfermidades existentes e previr a introdución de enfermidades novas. Na maioría das situacións non se tratará tanto de manter a granxa libre de patóxenos como coñecer con cales deles se convive nun momento determinado, que repercusións teñen sobre a produción e evitar o uso indebido de antibióticos.

 

DESCARGA AQUÍ A “GUÍA PARA A REDUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS NA DIETA DE PORCINO EN CICLO INDUSTRIAL”

GUÍA

 

 

 

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: