• Galego
  • Español
  • English

Ecoturismo no Golfo Ártabro

“ECOTURISMO NO GOLFO ÁRTABRO: GALP8-063″

 

 

 

Principais obxectivos do proxecto:

Ou obxectivo xeral do proxecto é identificar e promover novas oportunidades de creación de emprego apostando por un modelo de turismo sostible (Ecoturismo).
A posta en marcha deste modelo turístico favorecerá o crecemento económico e a creación de emprego nos concellos costeiros, con maior vocación mariñeira.
O turismo exercerá de motor do resto de actividades económicas (sector produtor e transformador, aloxamentos, servizos, etc.)

Os obxectivos específicos son os seguintes:

– Poñer en valor o patrimonio do mar e do litoral a través de novos produtos turísticos.
– Articular unha oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos do mar e do litoral, buscando a desestacionalización e os novos públicos.
– Promover a cooperación entre o sector do mar, o sector do turismo e a hostalería, as administracións locais e o resto do tecido produtivo, forxando alianzas duradeiras cara a un futuro.
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto:
Os principais resultados previstos son os seguintes:
– Promover a creación de emprego e a posta en marcha de novas actividades económicas, entre a comunidade costeira, ligadas ao turismo sostible.
– Diversificar as actividades realizadas no marco da pesca, como son as iniciativas de turismo mariñeiro.
– Empregar as novas tecnoloxías para dar a coñecer os recursos do mar e do litoral no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Sur.
– Implicar ao sector do turismo e a hostalería na posta en valor e difusión dos recursos mariños e de litoral, no ámbito do GALP Golfo Ártabro Sur.

Principais actividades do proxecto:

Entre as actividades programadas están as de xerar un Grupo de Traballo de empresas do mar e turísticas, así como de entidades locais e outros axentes de interese, que definan novos produtos turísticos vinculados co litoral, a costa e o mar dos concellos do GALP Golfo Ártabro Sur.
Definiranse, como mínimo, tres produtos  ecoturísiticos no Golfo Ártabro, interconectados entre si, e capacitarase ao empresariado relacionado con estes produtos co obxectivo de coñecer as bases do Ecoturismo e interconectar distintas actividades  sectorialmente.
Dinamizarase o proxecto a través das redes sociais, mediante persoal propio, e de elaboraranse distintos materiais promocionais para o lanzamento destes produtos, incluíndo unha visita de familiarización por parte dos axentes de interese.
Este proxecto tamén  pivotará na mellora da comercialización e promoción dos produtos do mar e o litoral, principalmente nas canles cortes (restaurantes que consuman produto local), conectando estes produtos coa demanda existente na Reserva dá Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo, así como na cidade da Coruña.
En definitiva, trátase de articular un destino Ecoturístico con produtos turísticos vinculados co mar e co litoral, e  posicionádolo como un destino de Ecoturismo a nivel estatal.

Máis información do Proxecto: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/ecoturismo-no-golfo-artabro

    Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: