• Galego
 • Español
 • English

Educación e investigación

 

PROGRAMA EDUCANDO NA BIOSFERA

Tras a declaración do territorio como Reserva de Biosfera, existía unha inquietude no seo da Reserva de como abordar dun modo integral a educación ambiental neste territorio, sobre como visibilizar dita declaración pola UNESCO e as súas oportunidades entre a poboación, así como trasladar os valores das Reservas de Biosfera á poboación e dala a coñecer, co obxectivo de asegurar a construción dunha Reserva de Biosfera participativa no que a sociedade, e especialmente os mozos, sexan o alicerce básico sobre o que asentarse.

 

 

 

Este programa de actividades a desenvolver coa comunidade escolar, preséntase como unha iniciativa de aprendizaxe non formal en distintos campos, moi conectados cos obxectivos da Reserva de Biosfera, co fin de estimular a creatividade e o potencial xuvenil nos procesos de análise e aplicación práctica dos coñecementos adquiridos, para implicarse dentro dun espazo sustentable en materia de innovación e benestar social.

OBXECTIVOS DO PROGRAMA

En resumo, trátanse de conseguir os seguintes obxectivos específicos:

 1. Educar para adquirir competencias aplicables nun modelo sostible de desenvolvemento social, apoiándose na ética ambiental e valores morais, para a promoción da protección do medio ambiente inspirado no Programa MaB da UNESCO.

 2. Fomentar na xuventude hábitos de respecto e sensibilización que conviden a unha harmoniosa relación entre a cidadanía e os compromisos ambientais que se presentan no territorio.

 3. Fomentar a implicación de toda a comunidade educativa do concello, de forma que haxa un compromiso real na mellora e conservación do medio ambiente a través da participación cidadá e o fomento do voluntariado.

 4. Establecer unha canle que permita e facilite o acceso da poboación á información en materia ambiental, mediante a creación da figura dos “Informadores xuvenís da Biosfera” nos centros educativos.

 5. Tomar conciencia da necesidade de aforro e uso sostible dos recursos (auga, enerxía, minorización dos residuos, etc).

 6. Coñecer a influencia e os impactos ós que se ve sometido o medio ante determinadas actividades antrópicas e as consecuencias dos hábitos desapropiados.

 7. Coñecer os efectos do cambio climático, así como dar as pautas necesarias para aplicar medidas na nosa vida cotiá que axuden a combater o quecemento global.

 8. Identificar as especies invasoras máis comúns no noso territorio, problemática e a súa repercusión nos ámbitos ambientais e sociais.

 9. Promover o trato respectuoso cara os animais domésticos facendo fincapé nas súas necesidades e características que os diferencian da fauna e do mundo silvestre.

 10. Sensibilizar e poñer en valor os valores naturais, culturais e etnográficos do concello correspondente, moitas veces grandes descoñecidos entre a poboación local e a mocidade.

 

PROGRAMA EDUCANDO NA BIOSFERA: PROPOSTA DE TRABALLO CURSO 2019 – 2020

Nos seus inicios, as actividades deste Programa estaban centradas principalmente na mellora e conservación da natureza, fomentando hábitos de respecto e sensibilización polo medioambiente. “Educando na Biosfera”, foi incrementando a súa oferta temática ao longo dos anos, adaptándose ás necesidades e suxerencias do profesorado, incorporando á súa oferta de actividades (charlas, talleres, saídas) a participación de expertos e profesionais relacionados coas diferentes temáticas (ilustradores, produtores agrarios, axentes forestais, etc.).

Na actualidade, a diversificación das temáticas que se foi realizando desde a Reserva de Biosfera, permite tamén achegar aos escolares actividades que se consideran prioritarias, como son a alimentación saudable fomentando a agricultura ecolóxica e o consumo de produtos de proximidade; temas de igualdade, destacando o papel da muller na sociedade e na dinamización do medio rural; ou actividades culturais, con talleres de debuxo e visitas a centros de referencia e a outros recursos do patrimonio cultural e etnográfico do noso territorio; entre outros, o que fai máis enriquecedor se cabe este Programa para os escolares.

 

 

TEMÁTICAS CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020

 

 

 1. Somos Reserva de Biosfera.

 2. O ciclo da auga na Coruña e a súa Área Metropolitana.

 3. As especies invasoras: problemática e control.

 4. O cambio climático e o seguimento fenolóxico: podemos participar!

 5. Coidado e boas prácticas cos animais domésticos.

 6. Hortos Escolares.

 7. Usos tradicionais das plantas.

 8. Funcións e importancia das árbores.

 9. Coñece diferentes Espazos Naturais de Interese do territorio da Reserva de Biosfera.

 10. Ciencia Ciudadana: difusión do Proxecto “Rebinxe”.

 11. Iniciativa Especie do Ano na Reserva de Biosfera.

 12. Taller de debuxo de natureza.

 13. Obradoiro sobre incendios forestais.

 14. Agricultura ecolóxica, alimentación saudable e a Marca da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.

 15. A Ruta do Impresionismo das Mariñas: Llorens e as nosas paisaxes.

 16. Descubre o teu concello.

 17. Xornada de Voluntariado Ambiental.

 18. Fomento da Biodiversidade na R.B. (talleres caixas niño, refuxios…).

 19. A problemática da contaminación por plásticos.

 20. Mulleres dinamizadoras do rural no territorio da R.B.

 21. Realización de visita e taller no Centro Internacional de Estampa Contemporánea.

 22. Visita guiada a un recurso do territorio da Reserva de Biosfera, en función das temáticas escollidas por cada un dos centros.

* Materias relacionadas: ciencias da natureza, ciencias sociais e educación artística, entre outras

 

 

 

EDUCANDO NA BIOSFERA. CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020

Neste curso escolar 2019 – 2020 o Concello de Sada decidiu facer a maior inversión ata o momento dentro deste Programa, coa finalidade de atender a demanda de actividades de todos os seus centros educativos.

Neste Curso escolar 2019 -2020 participaron no Programa os 5 centros educativos do Concello de Sada:

 • CEIP O Mosteirón

 • CEIP Pedro Barrié de la Maza

 • CEIP Sada y sus Contornos

 • IES Isaac Díaz Pardo

 • IES O Mosteirón

Propúxose a cada centro educativo susceptible de participar, cada unha das temáticas indicadas anteriormente, realizándose unha media de 17,5 horas por centro, incluída a saída ó territorio, a cal sería proposta polo equipo técnico da Reserva de Biosfera, en coherencia coas temáticas escollidas por cada un dos centros.

Así mesmo, no momento do remate do Programa, realizaríase unha Gala final na que o alumnado e profesorado participante, presentarían unha serie de traballos que servirían de resumo do Programa.

 

 

Presentación do Programa Educando na Biosfera 2019 – 2020.

 

 

TEMÁTICAS SELECCIONADAS POR CADA CENTRO EDUCATIVO

Cada centro educativo do Concello de Sada, seleccionou aquelas temáticas que máis se adaptaban ao currículo do centro e que lles pareceron de máis interese, dentro das ofertadas no Programa.

 

 ADAPTACIÓN DO PROGRAMA EDUCANDO NA BIOSFERA AO COVID-19

Ante a imposibilidade de seguir coas actividades do Programa Educando na Biosfera de xeito presencial, dende a Reserva de Biosfera decidiu adaptar todos os contidos pendentes de execución para a súa oferta de xeito telemático á comunidade educativa.

Esta iniciativa foi consensuada tanto co Concello de Sada como coas direccións de todos os centros educativos contando co visto bo de tódalas partes implicadas.

Dende a Reserva de Biosfera elaboráronse, adaptáronse e publicáronse diversos contidos (vídeos, fichas didácticas, materiais, etc.) que, a través da Plataforma de Google Classroom, foron postos a disposición persoal docente dos diferentes centros educativos do Concello de Sada para que lle deran traslado ao alumnado do xeito máis adecuado segundo o criterio de cada profesor/a.

Para poder darlle acceso aos contidos, dende a Reserva de Biosfera, púxose en contacto coas direccións e coordinador de actividades dos diferentes centros informando de cómo o profesorado podía acceder aos diferentes contidos e dándolle as instruccións necesarias para dito acceso.

Segundo a información da que dispón a Reserva de Biosfera, en base ao número de docentes que accedeu aos contidos, estímase que o Programa Educando na Biosfera On line, permitiu a máis de 320 alumn@s ter acceso e traballar ditas temáticas.

Tendo en conta o almunado que participou de xeito presencial e de xeito telemático o Programa Educando na Biosfera conseguiu chegar a aproximadamente 1.000 escolares do Concello de Sada (participación  prevista no caso de desenvolverse todas as actividades de xeito presencial: 1.071 escolares). A continuación faise unha relación de imaxes dos contidos ofertados ao profesorado a través da Plataforma Google Classroom, para as diferentes temáticas.

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: