• Galego
 • Español
 • English

Consejo Dirección

Consejo Dirección

 

Las funciones del Consejo de Dirección serán:

 • Promover, elaborar y aprobar la ejecución del Plan de Acción de la Reserva de Biosfera.
 • Analizar los condicionamientos económicos y sociales, tanto internos como externos, de la Reserva de la Biosfera.
 • Identificar las oportunidades que se abren para la Reserva de la Biosfera, y posibles lineas de actuación.
 • Velar por el cumplimiento de los objetivos anuales del Plan de Acción.
 • Aprobar las actuaciones que se llevan a cabo en el marco del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera.
 • Aprobar los presupuestos para la Reserva de la Biosfera.
 • Vigilar que la gestión económica se haga de acuerdo a los presupuestos aprobados.

Este Consejo se reunirá como mínimo una vez cada año, y estará formado por:

 • La Presidencia de la Asociación Mariñas-Betanzos.
 • La Vicepresidencia de la Asociación Mariñas-Betanzos.
 • 1 representante de cada uno de los Ayuntamientos que conforman la Reserva de la Biosfera, en caso de no estar ya representados y a través de la Presidencia o Vicepresidencia.
 • 8 representantes de las entidades sociales y económicas de la Asociación «Mariñas-Betanzos».
 • 4 representantes de la Xunta de Galicia (Consellerias con competencias en materia de Conservación de la Naturaleza, Ordenación del Territorio y Paisaxe, Agricultura y Desarrollo Rural, así como Pesca y Medio Marino).
 • 4 representantes de la Deputación de la Coruña.
 • 1 representante del Consorcio De las mariñas.
 • 1 representante del Ministerio con competencias en materia de Costas.
 • 1 representante de las Entidades de Custodia que están a desarrollar su actividad en el territorio.
 • 2 representantes del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera.
 • 1 representante del Comité MaB de España.
 • 2 representantes del Comité de Participación.
 • El Gestor de la Reserva de la Biosfera «Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo».

 

El día 18 de Julio de 2013, fue constituido el Consejo de Dirección quedando configurado de la siguiente manera:

Presidencia Presidencia Asociación Mariñas-Betanzos(Concello de Abegondo)
Vicepresidencia Vicepresidencia Asociación Mariñas-Betanzos(Concello de Paderne)
Xestor Xerente da Medida Leader Mariñas-Betanzos
Concellos Concello de Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, Sada e Sobrado.
Asociacións de empresarios multisectoriais Federación de Asociaciones Empresariales de As Mariñas.
Colectivos medioambientais e mozos Grupo Naturalista Hábitat
Asociacións deportivas, recreativas, de veciños, culturais e ANPAS Asociación Vedoreira
Asociación Roxín Roxal (elixir 1 representante)
Colectivos de acción social, discapacidade e ONGD ASPACE
ASPANAES (elixir 1 representante)
Asociacións e colectivos de mulleres AMFAR Cambre
Pesca, Marisqueo e Acuicultura GALP Golfo Ártabro Sur
Sector Turismo Hostalería Asociación de Turismo Sostible de A Coruña
Sector Agrario, Gandeiro e Cooperativo Asociación Sectorial de Viticultores e Adegueiros de Betanzos e Comarca
Xunta de Galicia Director Xeral de Patrimonio Natural. Consellería Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Xefe do Servizo de Patrimonio Natural (A Coruña). Conselleria Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Director Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Consellería do Medio Rural.
Xefe Territorial Consellería do Mar (A Coruña). Consellería do Mar.
Deputación Provincial A Coruña D.Xosé Regueira Varela
Dna. Cristina Capelán Cancelo
D.Bernardo Fernández Piñeiro
D.José Manuel Pequeño Castro.
Consorcio As Mariñas Xerente do Consorcio As Mariñas
Ministerio (con competencia en materia de costas) Director Demarcación de Costas de Galicia
Entidades Custodia do Territorio Fundación Fragas do Mandeo
Comité científico da Reserva de Biosfera D.Jerónimo Puertas Agudo. Universidade da Coruña
D.Juan Fernando Castro Insua. Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo.
D.Carlos Vales Vázquez. Ceida.
Comité Español Programa MaB D.Pablo Ramil Rego. Universidade Santiago de Compostela
Comité de participación da Reserva de Biosfera Autoridade Portuaria de A Coruña; GADISA; Fundación Santiago Rey; Fundación Juana de Vega; Grupo Proinsa; EDAR Bens; Panadería da Cunha; Asociación vedoreira(elixir 2 representantes)

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: