• Galego
 • Español
 • English
Hosting por dinahosting

Garantía Xuvenil

Apoio para a integración dos Espazos Naturais na estratexia de Turismo da Reserva de Biosfera

Nº DE EXPEDIENTE: TR352C 2017/120-0; Cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

logo-fse_opt

 

 

 

 

Obxectivos:

Con data 21/11/2017 ditouse pola Secretaría Xeral de Emprego, Resolución pola que se outorga unha subvención á Asociación Mariñas-Betanzos para a contratación durante 7 meses dunha persoa moza desempregada inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (menores de 30 anos), para o “Apoio para a integración dos espazos naturais na estratexia de turismo da Reserva de Biosfera”. A este respecto, tense contratado a unha Licenciada en Bioloxía, con data 19/12/2017.

Entre as actividades a realizar hai que destacar as seguientes:

 • Tarefas de Apoio para a análise de Espazos Naturais do Territorio da Reserva de Biosfera, susceptibles de declarar como Espazos Naturais de interese local.
 • Elaboración de Plans de Xestión dos Espazos Naturais de interese Local, compatibilizando a conservación Ambiental co Desenvolvemento Turístico sostible destas Áreas.
 • Elaboración de Plans de Xestión dos Espazos Naturais de interese Local, compatibilizando a conservación Ambiental co Desenvolvemento Turístico sostible destas Áreas.

 

Que é?

A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que ten como obxectivo
facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo.
En España é parte da estratexia de Emprendemento Xoven aprobado
en febreiro de 2013 polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
A recomendación sobre Garantía Xuvenil afirma que os mozos podan recibir
unha oferta de emprego, educación ou formación tras o remate dos
seus estudos ou quedar desempregados.

Quen pode ser beneficiario?

Os mozos que reúnan os seguintes requisitos:

 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos  Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suiza que se atopen en  España no exercicio da libre circulación e residencia.Tamén poden rexistrarse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir no territorio español que lles permite traballar.
 • Estar empadronado en calquera localidade do terrirorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 30 no momento de solicitar a inscripción no Ficheiro de Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • Non traballar nos 30 días naturais anteriores a fecha de presentación da solicitude.
 • Non recibir accións formativas que conleven máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores a data da presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interés en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participión activa nas actuacións que se desenrolen no marco de Garantía Xuvenil.

Podes ter acceso a esta plataforma mediante o seguinte enlace:

Garantía Xuveníl

 

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: