• Galego
 • Español
 • English

Natureza

O territorio da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo atópase entre ríos, cantís e montañas. Trátase dun territorio sublitoral de 300 metros de altitude media, onde predominan as súas costas, vales e serras enmarcadas polas cuncas dos ríos Mero e  Mandeo.

As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ocupan unha superficie de 116.724,3 hectáreas totais (113.969,7 ha terrestres e 2.754,6 ha mariñas), repartidas en 17 concellos:

 1. Abegondo
 2. Aranga
 3. Arteixo
 4. Bergondo
 5. Betanzos
 6. Cambre
 7. Carral
 8. Coirós
 9. Culleredo
 10. Curtis
 11. Irixoa
 12. Miño
 13. Oleiros
 14. Oza-Cesuras
 15. Paderne
 16. Sada
 17. Sobrado

Para compatibilizar a mellora ambiental co desenvolvemento social e económico da zona se divide en tres zonas:

Zonas Núcleo

Cumplen a función de conservación. Están delimiadas en torno ós lugares da Rede Natura 2000:

 • Costa de Dexo
 • Costa da Morte
 • Betanzos-Mandeo
 • Encoro de Abegondo-Cecebre

Outros espazos de interese local.

Zonas Tampón

Funcionan como áreas de protección da Zona Núcleo, onde se desenvolven aqueles usos e actividades como mostra do desenvolvemento sostible.

Zonas de Transición

Sustentan a maior parte das poboacións e actividades.

Espazos naturais protexidos

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM) conta con varios espazos naturais protexidos no seu interior, como Zonas de Especial Conservación (ZEC), Monumentos Naturais e Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

As ZEC son:

 • Monumento Natural da Costa de Dexo e Serantes.

 • Costa da Morte.

 • Betanzos-Mandeo.

 • Encoro de Abegondo.

 

Entre outros moitos lugares de elevado interese ambiental e ecolóxico destaca o Esteiro do  Río Baxoi, a Serra da Cova da Serpe ou as Brañas do Deo.

 

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: