• Galego
  • Español
  • English

Life Water Way


Na actualidade non e posible ofrecer auga con garantí­a sanitaria e na maior parte dás sendas e itinerarios naturais e culturais europeos, entre eles ou Camiño de Santiago.

Por elo, grazas ao apoio do programa Life, desarrollaráse unha estratexia que permita recuperar as fontes naturais como solución de micro-abastecemento en áreas onde non chegan as redes centralizadas de augas de consumo.

O éxito deste reto dependerá da consecución coordinada de cinco (5) metas, que se citan a continuación, detallando ademais os medios que se porán a disposición do proxecto.

Para máis información pica no seguinte enlace

Para más información pincha en el siguiente enlace: Lifewaterway

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O POSTO DE TÉCNICO/A  PARA O PROGRAMA LIFE WATER WAY E OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS NA RESERVA DE BIOSFERA “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”.

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais desde o siguiente a  fecha de publicación.

Podes descargar as bases no seguinte enlace:

Bases de contratación

BASES TÉCNICO/A

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E CONVOCATORIA DA PRIMEIRA FASE (18/12/2018)
Convocase para o próximo día 21 de diciembre do presente año (21/12/2018) a tódolos aspirantes para realizar a fase I: proba de coñecementos mediante proba escrita, as 12 horas), provistos de bolígrafo e DNI.
Podes descargar o listado no seguinte enlace:

Lista definitiva
LISTA DEFINITIVA

RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA PRIMEIRA FASE (08/01/2019)
Convocase para o próximo día 14 de xaneiro do presente año (14/01/2019) a tódolos aspirantes que superaron a fase I para realizar a fase II (entrevista persoal) as doce horas da maña (12:00) provistos de DNI.
Podes descargar o listado no seguinte enlace:

Resolución da fase I

RESOLUCIÓN FASE I

RESOLUCIÓN POLA QUE SE RESOLVE A FASE II, FASE III E CUALIFICACIÓN FINAL DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA O POSTO DE TÉCNICO/A PARA O PROGRAMA LIFE WATER WAY (16/01/2019)
O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2019 TIVO LUGAR A FASE II DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL COAS PERSOAS QUE SUPERARON A FASE I. POSTERIORMENTE REALIZOUSE A FASE III (VALORACIÓN DE MÉRITOS).
Podes descargar o listado no seguinte enlace:

Resolución da fase II, Fase III e cualificación final.
RESOLUCIÓN FINAL

 

    Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: