• Galego
  • Español
  • English

Resultados

Resultados e conclusións

A utilización da ferramenta nas zonas piloto, permitiría os seguintes resultados:

  • Redución media dun 33% no número de parcelas a xestionar.
  • Diminución de máis dun 38% das distancias totais entre as explotacións e as parcelas.
  • Redución dun 35% na distancia media entre parcelas.
  • Aumento do tamaño medio de parcela de xestión en máis dun 50%.

A continuación amósanse exemplos das alternativas escollidas para cada zona piloto e as melloras que suporían en cada caso.

Visor

Zona piloto Curtis. Cusoviame 1.

 

Zona piloto Aranga. Cusoviame 2.

 

Zona piloto Castro de Rei. Os Irmandiños 1.

 

Zona piloto Ribadeo. Os Irmandiños 2.

 

Conclusións

A ferramenta informática deseñada e verificada con datos reais das diversas zonas piloto, demostrou a súa funcionalidade para facilitar a agrupación de parcelas xestionadas por unha serie de explotacións, realizando unha permuta de usos sen modificar a propiedade, e reducindo de maneira moi significativa as distancias entre as parcelas e as explotación e aumentando o tamaño de parcela de xestión.

Os resultados do proxecto poderían beneficiar directamente aos profesionais do sector agrogandeiro (cerca de 80.000 explotacións agrarias en Galicia), cunha ferramenta que podería mellorar a estrutura da base territorial das explotacións, contribuíndo a mellorar a viabilidade económica e ambiental das mesmas.

A implementación e utilización da ferramenta informática no terreo poderíase ver dificultada pola desconfianza de gandeiros á hora de cambiar o uso das parcelas e a negativa dos propietarios dos terreos a cedelos a persoas descoñecidas. Ademais, é necesaria a mediación dun técnico de confianza da cooperativa, para que a proposta de agrupamento non teña un recibimento negativo.

A metodoloxía e a ferramenta informática desenvolvidos poden ser replicados noutras áreas de interese agrario, tanto a nivel de Galicia como noutras zonas da Unión Europea cunha problemática similar (fragmentación e dispersión da propiedade). Estes, tamén poderían servir de base para proxectos máis ambiciosos con ámbitos máis globais, por exemplo a ordenación dos usos agrarios en áreas rurais.

A realización dunha segunda fase do proxecto, que puidera crear unha aplicación web ou unha aplicación executable dende un ordenador persoal, serviría para poñer a disposición de todo o público interesado a ferramenta e facilitar a súa difusión e o seu uso por propietarios e xestores de terras nas zonas rurais.

As consideracións que se deben ter en conta para os seu uso son:

  • Ningunha solución aportada pola ferramenta é perfecta. Haberá que realizar cambios puntuais da mellor solución creada para consensuar entre os participantes a solución final.
  • Como se comentou con anterioridade, non existe unha aplicación web a disposición dos interesados/as. Estes, poderanse poñer en contacto coas universidades ou o socio coordinador do proxecto para empregar a ferramenta.

    Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: